Kossor som betar på en äng

Vad är cruelty-free?

Så, vad betyder egentligen Cruelty Free, och är det någon skillnad mellan det och “djurtestat”? I Europa är det sedan 2013 helt förbjudet att sälja produkter som testats på djur eller som innehåller ingredienser som är testade på djur. Därför, om du frågar i en butik där du ska köpa smink eller någon annan produkt “är detta testat på djur”, är det troligt att de svarar “nej, djurtester är olagliga i Europa” (har hänt mig flera gånger).

Detta stämmer dock ofta inte, då även om just den produkt som du håller i inte är testad på djur, kan företaget bakom den fortfarande stödja djurtester. Säljer företaget sina produkter i Kina måste de nämligen testar på djur enligt lag, vilket betalas av företaget själva.

Kinas lagar

Kina är ett av de få länder där djurtester fortfarande är nödvändiga enligt lag. Produkter som säljs i Kina måste enligt lag testas på djur, så ett företag som låter sina produkter säljas i Kina kan inte räknas som cruelty-free. Det är företagen själva som måste finansiera detta (alltså betalar de för djurtester även om det inte är de själva som utför testerna).

Det finns dock flera tillägg till lagen, som kan vara svåra att tolka. Det är nämligen olika regler om produkterna är tillverkade i Kina. Alla produkter som är tillverkade utanför Kina och som tas in i landet för försäljning måste alltid testas på djur. Är produkten däremot tillverkad i Kina är inte djurtester helt och hållet nödvändiga. Djurtester kan dock förekomma på dessa produkter ändå, ofta utan att företaget vet om det.

Först och främst gäller det att ingredienserna i produkten finns i listan för Inventory of Existing Cosmetics Ingredients in China (ICCEC). Dessa ingredienser är godkända av staten och kräver inte djurtestning. Innehåller produkten en ingrediens som inte redan finns i denna lista, måste dock den ingrediensen först genomgå tester.

Det spelar också roll vilka typer av produkter det gäller. I dessa lagar skiljer de på “vanliga produkter” och “speciella produkter”. Det som beskrivs ovan gäller endast “vanliga produkter”. Faller produkten under kategorien “speciella produkter” däremot, måste den alltid djurtestas, även om den är tillverkad i Kina. Produkter inom denna kategori innefattar bland annat deodorant, solkräm och hårfärg.

Det kan förutom det tillkomma post-market testing, slumpmässiga tester på produkter som redan släppts till marknaden. Detta är inget som företagen kan styra över och är heller inget de brukar få reda på.

Att kalla sitt företag för cruelty-free för att produkterna som säljs i Kina också tillverkas i Kina är därför inte riktigt okej, då man aldrig kan garantera helt och hållet att produkten inte är testad på djur.

Ett exempel på ett företag har egna fabriker i Kina för att kunna kalla sig cruelty-free är Dove. I inlägget om dem kan du läsa mer om de kinesiska lagarna.

Här är en bra bild från ethicalelephant, som förklarar Kinas lagar på ett tydligt sätt.

Kinas lagar kring djurtester

Bild: ethicalelephant

“Vi testar inte på djur så länge det inte är absolut nödvändigt enligt lag”.

Denna kommentar kan du ofta se från företag på deras hemsidor när de svarar på frågan om de testar på djur. Detta betyder att de säljer sina produkter till Kina, och att de alltså indirekt stödjer och även betalar för tester på djur.

Allt skrivet ovan gäller hela Kina förutom Hongkong, som har egna lagar kring djurtester och där djurtester inte är ett måste för att få säljas i regionen. 

Ingredienser

Förutom att företaget kan sälja sina produkter i Kina kan det också vara så att vissa ingredienser i produkten är testade på djur. Om det står “den färdiga produkten är inte testad på djur” eller ibland till och med bara “inte testad på djur” betyder det ofta bara att den färdiga produkten inte har testats på djur, men finns ändå ingredienser i produkten som är djurtestade.

Källor

Ethical Elephant

Humane Society International

Populära inlägg

Lär dig mer! Här kan du läsa om vilka företag som inte testar på djur och är cruelty-free, vilka som faktiskt testar på djur och om cruelty-free företag med moderbolag som testar på djur.